כללי

שנת  הפעילות תשפ"ג  תחל ביום חמישי  1.9.22 ותסתיים ביום שישי 30.6.23 (יום החוג האחרון יהיה בהתאם  ליום פעילות החוג)

 • מחירי החוגים הינם שנתיים ונקבעו לפי מספר המפגשים השנתיים, החישוב כולל בתוכו גם ימי חופשה ומועדים. החלוקה לתשלום חודשי הינה מטעמי נוחות בלבד ולכן מובהר בזאת כי לא יבוצעו החזרי תשלומים בגין ימי חופשה.
 • הפעילות תתקיים בכפוף לנהלי משרד הבריאות והנחיות הקורונה. 

רישום ותשלום

התשלום עבור ההשתתפות בחוגים יתבצע מראש, עבור כל תקופת הפעילות.

לנרשמים לשנה מלאה ניתן לשלם ב- 10 תשלומים ללא ריבית ( 1מזומן 9+דחויים) לכל היותר עבור כל תקופת ההשתתפות. התשלום יתבצע באמצעות המחאות אישיות בלבד/כרטיסי אשראי/מזומן.

אפשרויות רישום:

 • באינטרנט – אתר נתיבים החברה לקהילה ופנאי בנתיבות
 • במשרדי נתיבים, רחוב ירושלים 6
 • עולם הילד, רחוב הרב צבאן
 • משכן פיס לאמניות הבמה, רחוב הגפן  1

הרישום מותנה בחתימה על התקנון.

הנחות:

וועדת הנחות - למשתתף הזכות להפנות בקשה לוועדת הנחות של הנהלת נתיבים, למלא טופס בקשה להנחה ולצרף את כל המסמכים הנדרשים. (ניתן לקבל את הטופס במשרדי נתיבים/להוריד באתר "נתיבים החברה לקהילה ופנאי בנתיבות"

הדיון בבקשה להנחה - בכפוף להגשת המסמכים, יתבצע עם כינוסה של ועדת ההנחות.

הודעה על החלטת הועדה תימסר למבקש בכתב, בתוך 10 ימים מקבלת ההחלטה.

במידה והועדה החליטה על הנחה, היא תינתן מיום הרישום לחוג.

מעת לעת- יתכן ונתיבים יבצעו או יכריזו על מבצעי הנחה שונים, מבצעים יתוחמו בזמן ולפעילויות מסוימות, לא תתאפשר ההעברה של זכות להנחה.

פתיחת/ביטול חוג:

 • פתיחת חוג מותנית במספר מינימום של נרשמים.
 • לנתיבים שמורה הזכות לסגור חוג מפאת מיעוט משתתפים וכן להחליף ספק או מדריך במהלך הפעילות.
 • ההגעה לחוג/ פעילות והחזרה ממנו באחריות ההורה בלבד.
 • במקרה של סגירת חוג על ידי נתיבים מכל סיבה שהיא, יוחזרו למשתתף דמי ההשתתפות היחסיים, עד תום התקופה.
 • הנהלת נתיבים רשאית לשנות את זמני פעילות החוגים ומיקומם על פי צרכיה

 

ביטול ההשתתפות בחוג והחזרים כספיים:

 • ביטול ההשתתפות בחוג יתבצע בכפוף להגשת טופס בקשה לביטול ההשתתפות.
 • מרגע קבלת טופס הביטול המשתתף יוכל להגיע לחוג עד סוף החודש שבו הוגשה הבקשה
 • חוג שביטולו יבוצע עד ה- 15 לחודש יחויב בעלות מחצית המפגשים המתכוננים לאותו החודש. ביטול חוג החל מה- 16לחודש ועד תום החודש- יחויב בעלות כלל המפגשים המתקיימים באותו החודש.
 • משך הטיפול בבקשת החזר הכספי בגין ביטול ההשתתפות הינו עד 14ימי עסקים.
 • לא יינתן החזר כספי עקב אי השתתפות בשיעורים בודדים או רציפים.
 • במצב של היעדרות עד שני מפגשים עקב בידוד קורונה- לא יינתן החזר כספי.
 • במצב של היעדרות מעל שני מפגשים ומעל 14יום רצופים בגלל בידוד קורונה - יינתן החזרי כספי על המפגשים היחסיים, בכפוף להצגת אישור רפואי.
 • מעבר מחוג לחוג יתאפשר עד חודש פברואר בתוספת תשלום יחסי במידה ויש פערים במחירי החוגים.
 • החל מתחילת חודש מרס, לא ניתן יהיה לבטל השתתפות בחוג ולא יינתן החזר כספי.
 • הוצאות ו/או עמלות בנקים עקב החזרת המחאה/ות מכל סיבה שהיא יחולו על ההורים.
 • מפגש שבוטל בשל היעדרות מדריך יתקיים במועד חלופי, עליו תימסר הודעה מראש.

תשלומים נוספים:

 • תשלום נוסף עבור תלבושת / כרטיס למופע סיום וכו’ יגבה בנפרד ע”פ צורכי החוג.
 • הנהלת נתיבים ו/או מדריך החוג אינם אחראים על אובדן חפצים ו/או דברי ערך.
 • לנתיבים הזכות לשינויים בנהלי הרישום במהלך השנה, השינויים יעודכנו בתקנון הרישום המתפרסם באתר נתיבים.
 
לוח חופשות תשפ"ג:
במועדים אלו לא יתקיימו חוגים:
(בחול המועד סוכות ופסח יתקיימו חלק מהחוגים/טורנירים ותצא על כך הודעה מראש)
חגים ומועדים
תאריכים
ראש השנה
כ"ט אלול
15.9.22
יום הכיפורים
ט'-י' תשרי
24-25.9.22
פורים
י"ג-ט"ו אדר
6-8.3.23
ערב יום השואה
כ"ז ניסן
18.4.23
ערב יום הזיכרון לחללי צהל ונפגעי פעולות האיבה
ד' אייר
25.4.23
ערב יום העצמאות
ה' אייר
26.4.23
שבועות
ה' סיון
25.5.23
צום תשעה באב
ח' אב
26.6.23
 
 
 
 
 
 
אני מאשר/ת כי קראתי והבנתי את התקנון * שדה חובה
 
האם המשתתף בחוג קטין (מתחת ל-18) * שדה חובה
Browser not supported