כללי

שנת הפעילות תשפ"ד תחל ביום שישי 1.9.23 ותסתיים ביום ראשון 30.6.24 (יום החוג האחרון יהיה בהתאם ליום פעילות החוג).

 • מחירי החוגים הינם שנתיים ונקבעו לפי מספר המפגשים השנתיים, החישוב כולל בתוכו גם ימי חופשה ומועדים. החלוקה לתשלום חודשי הינה מטעמי נוחות בלבד ולכן מובהר בזאת כי לא יבוצעו החזרי תשלומים בגין ימי חופשה.
 • הפעילות תתקיים בכפוף לנהלי משרד הבריאות והנחיות הקורונה, ולימי חירום בהתאם להחלטת ממשלה.

רישום ותשלום

התשלום עבור ההשתתפות בחוגים יתבצע מראש, עבור כל תקופת הפעילות.

לנרשמים לשנה מלאה ניתן לשלם ב- 10 תשלומים ללא ריבית ( 1מזומן 9+דחויים) לכל היותר עבור כל תקופת ההשתתפות. התשלום יתבצע באמצעות המחאות אישיות בלבד/כרטיסי אשראי/מזומן.

אפשרויות רישום:

 • באינטרנט – אתר נתיבים החברה לקהילה ופנאי בנתיבות
 • במשרדי נתיבים, רחוב ירושלים 6
 • עולם הילד, רחוב הרב צבאן
 • משכן פיס לאמניות הבמה, רחוב הגפן  1

הרישום מותנה בחתימה על התקנון.

הנחות:

וועדת הנחות - למשתתף הזכות להפנות בקשה לוועדת הנחות של הנהלת נתיבים, למלא טופס בקשה להנחה ולצרף את כל המסמכים הנדרשים. (ניתן לקבל את הטופס במשרדי נתיבים/להוריד באתר "נתיבים החברה לקהילה ופנאי בנתיבות"

הדיון בבקשה להנחה - בכפוף להגשת המסמכים, יתבצע עם כינוסה של ועדת ההנחות.

הודעה על החלטת הועדה תימסר למבקש בכתב, בתוך 10 ימים מקבלת ההחלטה.

במידה והועדה החליטה על הנחה, היא תינתן מיום הרישום לחוג.

מעת לעת- יתכן ונתיבים יבצעו או יכריזו על מבצעי הנחה שונים, מבצעים יתוחמו בזמן ולפעילויות מסוימות, לא תתאפשר ההעברה של זכות להנחה.

פתיחת/ביטול חוג:

 • פתיחת חוג מותנית במספר מינימום של נרשמים.
 • לנתיבים שמורה הזכות לסגור חוג מפאת מיעוט משתתפים וכן להחליף ספק או מדריך במהלך הפעילות.
 • בחוגי ילדים -ההגעה לחוג/ פעילות והחזרה ממנו באחריות ההורה בלבד.
 • במקרה של סגירת חוג על ידי נתיבים מכל סיבה שהיא, יוחזרו למשתתף דמי ההשתתפות היחסיים, עד תום התקופה.
 • הנהלת נתיבים רשאית לשנות את זמני פעילות החוגים ומיקומם על פי צרכיה
חוגים בבתי הספר:
כחלק ממערך החוגים ומתוך הרצון לקיים פעילות חינוכית 7\24 ינתנו חוגים בביה"ס בשעות אחה"צ לאחר סיום הלימודים-בהתאם לתכנית החוגים
ניתן לקבל הנחה בהרשמה לחוג השני לאותו ילד בסך 10% הנחה. את ההטבה ניתן לממש דרך מזכירות נתיבים.
 

ביטול ההשתתפות בחוג והחזרים כספיים:

 • ביטול ההשתתפות בחוג יתבצע בכפוף להגשת טופס בקשה לביטול ההשתתפות.
 • מרגע קבלת טופס הביטול המשתתף יוכל להגיע לחוג עד סוף החודש שבו הוגשה הבקשה
 • חוג שביטולו יבוצע עד ה- 15 לחודש יחויב בעלות מחצית המפגשים המתכוננים לאותו החודש. ביטול חוג החל מה- 16לחודש ועד תום החודש- יחויב בעלות כלל המפגשים המתקיימים באותו החודש.
 • משך הטיפול בבקשת החזר הכספי בגין ביטול ההשתתפות הינו עד 14ימי עסקים.
 • לא יינתן החזר כספי עקב אי השתתפות בשיעורים בודדים או רציפים.
 • מעבר מחוג לחוג יתאפשר עד חודש פברואר בתוספת תשלום יחסי במידה ויש פערים במחירי החוגים.
 • החל מתחילת חודש מרס, לא ניתן יהיה לבטל השתתפות בחוג ולא יינתן החזר כספי.
 • הוצאות ו/או עמלות בנקים עקב החזרת המחאה/ות מכל סיבה שהיא יחולו על ההורים (במקרה של ילדים) או על המשתתף.
 • מפגש שבוטל בשל היעדרות מדריך יתקיים במועד חלופי, עליו תימסר הודעה מראש.

תשלומים נוספים:

 • תשלום נוסף עבור תלבושת / כרטיס למופע סיום וכו’ יגבה בנפרד ע”פ צורכי החוג.
 • הנהלת נתיבים ו/או מדריך החוג אינם אחראים על אובדן חפצים ו/או דברי ערך.
 • לנתיבים הזכות לשינויים בנהלי הרישום במהלך השנה, השינויים יעודכנו בתקנון הרישום המתפרסם באתר נתיבים.
 
לוח חופשות תשפ"ד:
במועדים אלו לא יתקיימו חוגים:
 
 
חגים ומועדים
תאריכים
ראש השנה
כ"ט אלול-ב' תשרי
15-17.9.23
יום הכיפורים
ט'-י' תשרי
24-25.9.23
פורים
י"ד-ט"ו אדר ב'
24-25.3.24
פסח
י''א-כ''א ניסן
19-29.4.24
ערב ויום השואה
כ''ח-כ''ט ניסן
6-7.5.24
ערב ויום הזיכרון לחללי צהל
ונפגעי פעולות האיבה
ד'-ה' באייר
12-13.4.24
יום העצמאות
ו' אייר
 
14.5.24
שבועות
ה'-ו' סיון
11-12.6.24
צום תשעה באב
ח'-ט' אב
12-13.8.24
 
 

-בחול המועד סוכות ופסח יתקיימו חלק מהחוגים/טורנירים ותצא על כך הודעה מראש

-בחוגי בתי הספר- לוח החופשות יהיה מותאם ללוח החופשות של משרד החינוך

 
 
 
 
 
אני מאשר/ת כי קראתי והבנתי את התקנון (חובה) שדה חובה
 
האם המשתתף בחוג קטין (מתחת ל-18) (חובה) שדה חובה
Browser not supported