יש לבחור את שם המסגרת ואת שעת הסיום הרצויה (13:00 או 16:00)