חיפוש

נפתחה הרשמה למלגה לשנת לימודים אחת ע"ח הפקדון
מתן סיוע ללומדים במוסד להשכלה גבוהה שאינו פרטי
ושכתובתם הרשומה ב-5 מתוך 6 השנים שלפני תחילת הלימודים 
היא ב"אזור סיוע" כמוגדר בחוק, כלומר,יישובים הכלולים בחוק הרשות לפיתוח הנגב  
ובחוק הרשות לפיתוח הגליל. 

מספר המלגות לתושבי הפריפריה הזכאים לסיוע הינו מוגבל, 
והוא מוענק בכפוף למצב סוציו-אקונומי, למדד פריפריאלי, ולסוג השירות.

לפרטים נוספים והרשמה:
סופית פרץ-שטרית, רכזת תעסוקה וחיילים משוחררים
08-6621801, taasuka@netivim.org.il

פרטים באתר הקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים:


תגובות לדף