חיפוש

קריטריונים - מלגה עירונית תשע"ח


קריטריונים לזכאות למלגה עירונית תשע"ח ( 2017-18)

1. הסטודנטים יבצעו בין 120-180 שעות פעילות קהילתית בעיר שדרות באמצעות מסגרות הפעילות שחתמו על הסכם שותפות עם מרכז נתיבים.

2. הסטודנטים/יות יגיעו לעד 20 שעות פעילות נוספות במרכז נתיבים (ימי נתיבים וטקס סיום פעילות)

3. תושב/ת שדרות: חובה להנפיק אישור משרד הפנים (אישור תושב) על מגורים בשדרות. עדיפות תינתן לתושבי שדרות בפועל בארבעת השנים האחרונות, ע"פ רישום כתובת בתעודת הזהות.

4. שירות צבאי: עדיפות תינתן לבוגרי שירות צבאי מלא או שירות לאומי/ אזרחי. 

5. סטודנטי/יות: לתואר ראשון (לפחות 16 שעות שבועיות) או תואר שני (תכנית מלאה) המוכר ע"י המל"ג (בצירוף אישור לימודים, מערכת שעות)/ סטודנטי
ם להסבה לתעודת הוראה. עדיפות תינתן לסטודנטים שנה ב' ואילך.

6. ועדת חריגים תתכנס פעם אחת וידונו בה רק פניות שהוגשו עד למועד שיפורסם. 
במקרים חריגים, רשאית הוועדה לדון ולהחליט לפנים משורת הדין.

7. תכנית המלגות בשיתוף מפעל הפיס, מגבית קנדה, מתנ"ס שדרות, פר"ח, חינוך לפסגות, אמדוקס, מרכז תכלי"ת, קרן הנס זיידל, החממה למנהיגות רב תרבותית, קרן גרוס, 
יחידת הנוער העירונית, עמותת איילים, התאחדות הסטודנטים, הקרן לפיתוח שדרות, האופק להצלחה והיחידה למעורבות חברתית במכללת ספיר. לא יאושר כפל מלגות מול כל אחד מהשותפים!

8. השתתפות בתכנית מותנית בחתימה על חוזה מול מסגרת הפעילות ומול מרכז הצעירים - נתיבים.

9. הרשמה למסגרות תתאפשר עד לתאריך 20.10.2017 (או לפני בהתאם למועד סגירת ההרשמה של כל מסגרת)תגובות לדף