1. כללי:
חברת נתיבים, הינה החברה העירונית לקהילה ופנאי בעיר נתיבות (להלן: "חברת נתיבים" או "החברה"), מזמינה בזאת בעלי עסקים מתחום המזון שיש ברשותם דוכני מזון או פוד-טארק, להגיש הצעה לעמדות מזון בערב עצמאות בנתיבות. 
ערב עצמאות יתקיים בתאריך 25.4.23 במתחם הספורטק נתיבות, בין השעות 20:00-24:30 ובו יתקיימו מספר מופעים במסגרת חגיגות עצמאות, באירוע תוקם שדרת רוכלים לטובת המבקרים.
לפיכך אנו מזמינים להגיש הצעות מהמעוניינים להקים ולהפעיל דוכן באירוע.
הדוכנים הראשונים שיסדירו תשלום, יעמדו בתנאים ויחתמו על החוזה במשרד משכן פיס, הם אלו אשר יזכו להקים דוכן במתחם האירוע. 

2. תנאי הסף:
המציעים אשר יבחרו ע"י חברת נתיבים ידרשו לעמוד בכללים הבאים:                          
א. מובהר כי הפעלת דוכן באירוע תותנה בקבלת רישיון עסק להפעלת דוכן באירוע תחת כיפת השמיים ועמידה בכל כללי הבטיחות ודרישות הרישוי. 
ב. באירוע יוקמו דוכנים הכוללים: מזון בשרי, מזון חלבי, קפה ושתייה קלה, מזון פרווה, צעצועים וכו'.
בדוכני המזון תותר מכירה של מוצרים כשרים וטריים בלבד שיאושרו על ידי תברואן של הרשות. 
ג. לא תותר מכירת אלכוהול מכל סוג ומכירת בלוני הליום וספריי שלג. 
ד. תמורת הזכות להפעלת דוכן ביום האירוע, יידרש הזוכה לשלם לחברה סך של 400 ₪ עבור כל דוכן. 800 ₪ עבור שני דוכנים וכן הלאה (גודל דוכן 1*1.80).  
ה. כל מציע יציג בפני החברה את תכנית הצעתו לדוכנים, פירוט המוצרים למכירה ופירוט מלא של מוצרי החשמל והלוגיסטיקה. 
ו. לא יותר השימוש של הדוכן בגז.
ז. על המציע להתחייב להקמה והתארגנות ביום האירוע עד השעה 15:00 בערב עצמאות.
ח. הרוכל מתבקש להגיש את המסמכים, לשלם ולחתום על הסכם התחייבות במשרדי אגף תרבות, בכתובת הגפן 1 – משכן פיס לאמנויות הבמה נתיבות. טלפון 073-2532103 עד ליום ראשון 16.4.23 בשעה 16:00 לכל המאוחר.
ט. כל דוכן המשתמש במטגנת, חובה על בעל הדוכן להצטייד  במטף קצף (לא אבקה!) 9 ק"ג. ללא המטף לא יוכל בעל הדוכן להכניס את המטגנת למתחם.

חברת נתיבים שומרת על זכותה לבחור את העסקים אשר ישתתפו באירוע מבין כלל מגישי ההצעה. 
יוער, כי העדיפות תינתן לבעלי עסקים מקומיים
.

חברת נתיבים תספק למציעים:
א. חיבור לחשמל ע"י נקודת חשמל לכל דוכן.
ב. החברה תהא אחראית למתחם כולו בהיבטי אבטחה, בטיחות וניקיון.

אופן בחירת ההצעות הזוכות: 
א. מתוך כלל ההצעות ייבחרו ספקי מזון, בהתאם לעמידתם בתנאי הסף שלעיל. 
ב. ההצעות הזוכות יבחרו ע"י חברת נתיבים במסגרת וועדה שתוקם לעניין זה. 
ג. הליך זה אינו מהווה הליך מכרזי והינו במסגרת ההליכים הפטורים ממכרז. 
ד. חברת נתיבים שומרת על זכותה לבחור את ההצעות המתאימות לה ביותר ואף תוכל לבקש מהמציעים לערוך שינויים בהצעתם. 
ה. חברת נתיבים רשאית לדחות את כל ההצעות או לבחור מספר הצעות והכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי הצעות אשר אינן תואמות את אופי האירוע ייפסלו על הסף.

 

פרטי העסק המגיש והתחייבות:

במידה ואין ברשותך תפריט מוכן יש לפרט את התפריט שברשותכם כאן מתחת:
אני מתחייב/ת לעמוד בכל הסעיפים הנ''ל:
אני מתחייב/ת לעמוד בכל הסעיפים הנ''ל: * שדה חובה
Browser not supported