הרישום למעונות היום הסתיים בתאריך 24.2.22

 

**שימו לב כי הרישום למעונות היום אינו באחריות נתיבים אלא באחריות משרד הכלכלה והתעשייה**

 

הורים יקרים,

בהתאם להחלטת ממשלה מספר 133 מיום 19.07.2021, האחריות על מעונות היום עברה למשרד החינוך, לרבות האחריות המקצועית והפדגוגית, ההסדרה, הבינוי והפיקוח על מעונות היום, ולמעט מנגנון סבסוד שכר הלימוד, אשר יישאר תחת אחריות זרוע עבודה שבמשרד הכלכלה והתעשייה.
בשנת הלימודים תשפ"ג, רישום ילדכם למעון יום מוכר (סמל) יתבצע באגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך, בזרוע עבודה שבמשרד הכלכלה והתעשייה (להלן: "האגף")
רישום למעון היום הוא השלב הראשון בתהליך, שבסופו תוכלו להגיש בקשה להשתתפות בשכר הלימוד ולהכניס את ילדיכם לאחת מהמסגרות המוכרות ומבוצע ישירות באגף. בהליך הרישום, על ההורה לבחור עד 2 מעונות
יום, מתוך כל מעונות היום המוכרים, ולרשום אליהם את ילדיו.

 

1. מועדי ההרשמה

ההרשמה למעון יום מוכר על ידי אגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך תחל מיום 2.2.2022 (א אדר
א' תשפ"ב) ועד יום 24.2.2022 (כ"ג אדר א' תשפ"ב).

 

2. היכן נרשמים

תהליך הרישום קל ופשוט, ומתבצע בשלושה שלבים:
א. רישום/כניסה למערכת ההזדהות הממשלתית. לתשומת לבכם, לאחרונה הורחבו הדרכים להירשם למערכת ההזדהות הממשלתית. פרטים באתר ממשל זמין.
ב. לאחר ביצוע הזדהות, ניתן לבחור עד 2 מעונות לרישום כל ילד. קבלת הילד לאחד משני המעונות הנבחרים, תתאפשר בהתאם לעדיפות שנבחרה ולסדרי קדימויות הילדים שנקבעו.
ג. המשך תהליך הרישום מתבצע אצל מנהל המעון, רק לאחר הודעה מהאגף על קבלה למעון אליו נרשם.
לידיעת ההורים:
- הרישום למעונות היום המוכרים שנת הלימודים תשפ"ב מבוצע ישירות באגף למעונות יום. האגף יפרסם הודעה נפרדת בדבר מועד פתיחת אפשרות להגיש "בקשה מקוונת להשתתפות בשכר לימוד" לשנה"ל תשפ"ג, באתר האינטרנט של האגף.
- תוצאות הרישום יתקבלו לקראת סוף חודש מרץ, ובמעונות בהם יתקיימו ועדות קבלה ייקבעו סדרי קדימויות הילדים בחודשים מאי-יוני.
- בתום הרישום באגף ולאחר הודעה סופית על קבלה למעון שתינתן על-ידי המשרד, ניתן יהיה לבצע את הליך הרישום אצל מנהל המעון, ובכלל זה גביית דמי רישום ומקדמות.

לחצו כאן להרשמה באתר משרד הכלכלה והתעשייה

3. מועד פתיחת שנת הלימודים

מועד פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג למגזרים השונים יפורסם באתר האגף ובהתאם להנחיות משרד החינוך.

 

4. ועדות קבלה

במעון יום בו מספר הנרשמים גבוה מהתפוסה המאושרת, תתקיים ועדת קבלה, בהתאם לנוהל סדר קבלת ילדים, שיפורסם באתר האינטרנט של האגף. הודעה מפורטת תישלח להורים במעונות היום הרלוונטיים.

 

5. השתתפות המדינה בשכר לימוד

מבחני התמיכה להשתתפות המדינה בעלות שכר לימוד במעון או במשפחתון לשנה"ל תשפ"ג לרבות טפסים, תצהירים והצהרות הנדרשים יתפרסמו במועד מאוחר יותר. הודעה על כך תתפרסם בנפרד.

הנחיות רישום למשפחתון מוכר פורסמו בנפרד

 

בברכה
אמיר מדינה
מנהל אגף בכיר מעונות יום
ומשפחתונים לגיל הרך