חיפוש

מרכז עזרה למרפא שיפתח בקרוב בשדרות מחפש עובדים...
לקראת פתיחת מרכז שקום היום "עזרה למרפא" שיפתח
בקרוב בשדרות, מחפשת הנהלת המרכז עובדים במבחר תפקידים.
*המודעה מנוסחת בחלקה בלשון זכר אך פונה לכלל המינים.

פרטים נוספים ומידע:
סופית פרץ-שטרית / נריה 
08-6621801 או merkaz@netivim.org.ilתגובות לדף