חיפוש

ההרשמה למלגת הדיקן במכללת ספיר בעיצומה!
מלגות סיוע
הנהלת המכללה ודיקן הסטודנטים מעניקים בכל שנה מלגות סיוע. 
הזכאות למלגות נקבעת על פי קריטריונים הנקבעים מראש, כגון מצבו הסוציו-אקונומי של הסטודנט ומשפחתו, 
היקף מערכת שעות הלימוד וכדומה. כל סטודנט העונה על הקריטריונים שנקבעו רשאי להגיש בקשה 
למלגת סיוע בצירוף המסמכים הדרושים. 

טופס המלגה בודק זכאות למלגות הניתנות ע"י המכללה וע"י 
קרנות וגופים המעבירים את תרומתן באמצעות המכללה. 
חלק מהמלגות מותנות בפעילות קהילתית עפ"י דרישת התורם.להורדת טופס הבקשה למלגת הדיקן לחצו כאן

לדף המלגות של דיקן הסטודנטים בספר לחצו כאן
תגובות לדף