חיפוש

ייעוץ במכוני אבחון מקצועיים לחיילים משוחררים!
חייל/ת הקשב,
הקרן והיחידה שמחות להעמיד לרשות החיילים המשוחררים תהליך ייעוץ ואבחון תעסוקתי מקצועי, במכוני אבחון מובילים.
התהליך המוצע, מסייע לפתח מודעות ליכולות השונות ומסייע בקבלת החלטה ובהשגת יעדים בעולם הלימודים והתעסוקה.


מה כולל תהליך האבחון?
התהליך כולל מערכת מבחנים, 3 מפגשים עם פסיכולוג תעסוקתי וקבלת דוח מסכם של 2 עמודים. להלן: 

שיחה מקדימה - שיחה מקצועית שמטרתה הכרות וקבלת מידע על הרקע הלימודי והמקצועי שלך, בירור ציפיותיך מהייעוץ, בדיקה של מהות הלבטים ומקורות הקושי בקבלת החלטה. 

מערכת אבחון - מערכת מבחנים ושאלונים הנמשכת מספר שעות וכוללת בין היתר: מבחני יכולת, שאלוני נטיות מקצועיות ומבחני אישיות. 

שיחת עיבוד הנתונים והמידע - בשיחה זו יוצגו בפניך ממצאי האבחון. המשמעויות שלהם תיבחנה, הן בהתייחס לדילמות ולמשאלות שלך והן בהתייחס לאילוצים ולאפשרויות בעולם הלימודים והעבודה. יסומנו כיוונים למחשבה ובדיקה אישית במסגרת חקירה עצמאית.
שיחת סיכום - שיחה מסכמת לכל התהליך כמו כן, יגובשו כיוונים להתפתחותך בעולם הלימודים ו/או העבודה, ינותחו חלופות לצורך התמקדות והחלטה, יוצבו יעדים להמשך ואבני דרך למימושם.

דו"ח מסכם - בתום התהליך, יוכן עבורך ויינתן לך דו"ח מסכם עם המלצות, על פני 2 עמודים.

לפרטים נוספים לחצו כאן

או שתצרו קשר עם סופית,
רכזת התעסוקה והחיילים המשוחררים
במרכז הצעירים של שדרות
טל' 08-6621801
taasuka@netivim,org.il
תגובות לדף