חיפוש

נפתחה ההרשמה למלגת קרן גרוס לחיילים משוחררים לשנת הלימודים תשע"ו
מי זכאי להגיש בקשה למלגה?
מועמדים אשר עונים על הקריטריונים של אחת מתוכניות הסיוע המוצעות שפרטיהם מפורטים להלן בתנאי שהינם:
חיילים משוחררים על פי חוק (כולל מסיימי שרות לאומי) אשר שרתו לפחות שנה אחת בשירות סדיר/שירות לאומי/אזרחי.
חיילים משוחררים אשר טרם מלאו חמש שנים מיום סיום שירות חובה ביום הגשת בקשת הסיוע לקרן.
חיילים אשר נצלו חלק מפיקדונם האישי (בהתאם לקריטריונים של כל תכנית סיוע) למעט מי ששרת שנה אחת בשרות לאומי או אזרחי. מועמדים אלה זכאים לסיוע החל משנה ב' אלא אם כן ניצלו את הפיקדון במלואו לא למטרות לימודים .
חיילים משוחררים הלומדים במוסד לימודים בארץ לפחות 12 שעות שבועיות.
מועמדים אשר לימודיהם אינם ממומנים ע"י גורם ממשלתי, פרטי, מקום עבודת הורים, קיבוצים או קרנות כגון: אייסף, אימפקט, מפעל הפיס, דיקנט הסטודנטים, מינהל הסטודנטים, משרד החינוך, תכנית אקדמיה וכו'. אלא אם כן היקף הסיוע אינו עולה על 8,000 ₪.

לתשומת ליבכם:
ההרשמה עבור מלגות לשנה"ל תשע"ו תסתיים בתאריך 15.12.15. יש להגיש את הטפסים לפי הוראות המפורטות עבור כל תוכנית לא יאוחר מהתאריך 31.12.15.
לא ניתן להעניק מלגה לשני בני משפחה אחת בו זמנית. (אחים ואחיות/בעל ואישה).
סטודנט שיימצא זכאי למענק, יקבל תשובה באמצעות הדואר האלקטרוני אשר מצוין בטופס הבקשה לא יאוחר מתאריך 1.3.16.
חיילים משוחררים אשר לומדים במכינה קדם אקדמית, לימודי הנדסאים והנדסאים שנה א' אינם זכאים לסיוע.
מועמדים אשר לומדים באוניברסיטה הפתוחה מחויבים ללימודים בהיקף של שלושה קורסים בסמסטר.
לא ניתן לפנות ליותר מתוכנית סיוע אחת של הקרן.

עוד פרטים ושאלות
אצל רכזת ההשכלה שלנו ליאת עזרן
טל' 08-6621801 או במייל haskala@netivim,org.il

אתר קרן גרוס
http://www.gruss.org.il/reg
תגובות לדף