חיפוש

מלגות קרן אלרוב לשנת תשע"ו

נפתחה ההרשמה למלגות קרן אלרוב לשנת תשע"ו.

המלגה מיועדת לעולים חדשים, או מי שהוריהם חסרי השכלה אקדמית וניתנת על בסיס מצב סוציו-אקונומי לסטודנטים לתואר ראשון במוסדות המוכרים ע"י המל"ג/ הנדסאים/לימודי תעודה (במוסדות להשכ"ג בלבד).

גובה המלגה:
ללימודי תואר ראשון: 10,000 ₪.
ללימודי הנדסאים/לימודי תעודה- כגובה שכר הלימוד.

*מועד אחרון להגשת מועמדות: 31.5.15.
לפרטים נוספים ולטופס ההרשמה היכנסו לאתר קרן אלרוב >> http://www.alrovfund.org.il/
תגובות לדף