חיפוש

המלגאים של אמדוקס 'שדרות' לשנת 2015
בשעה טובה ומוצלחת החלו שמונה סטודנטים
למקצועות המחשבים והמדעים את מלגת אמדוקס שדרות.חברת אמדוקס פועלת שנים רבות בשדרות
וכחלק בלתי נפרד ממרקם העיר היא תומכת באמצעות
קרן המלגות שלה בסטודנטים למקצועות המחשב והמדעים משדרות.

השנה, שמונה סטודנטים תושבי שדרות זכו לקבל את המלגה היוקרתית.
כחלק מהמלגה יתרמו הסטודנטים כ-150 שעות שנתיות בסיוע במקצועות המדעים
בבתי הספר התיכוניים או בחניכה פרטנית של נוער בסיכון במרכז 'תכלית'.

בתמורה יקבלו הסטודנטים מלגה בסך 9,000 ש"ח בכל שנה.
אנחנו רוצים לאחל לסטודנטים בהצלחה רבה
בלימודים ובתרומתם לקהילה בעיר.

עלו והצליחו!
תגובות לדף