חיפוש

הודעה לציבור הסטודנטים העולים לקראת שנהל תשעה
הודעה לציבור הסטודנטים העולים לקראת שנה"ל תשע"ה
לציבור הסטודנטים העולים:
מועד אחרון להגשת בקשה לסיוע עבור סמסטר א' לשנה"ל תשע"ה:
- סטודנטים ממשיכים עד לתאריך 1.10.14
- סטודנטים חדשים עד לתאריך 28.11.14
מוזמנים לבדוק את זכאותכם למימון שכר לימוד אצלי.
תגובות לדף