חיפוש

אמנת שדרות
אמנת שדרות
אנו, תושבי שדרות, מאמינים שעתיד טוב יותר לכולנו טמון במידת האחריות של כולנו על הנעשה בעיר, ובמידת המעורבות בקבלת החלטות על עתידה. על פי תפיסה זו ריכזנו במסמך זה הסכמות, עקרונות ושאיפות המכוונים לטוב המשותף לכולנו, אליו נתחייב כולנו, הן תושבי העיר במעשי היומיום והן בעלי תפקידים הנושאים באחריות אזרחית וציבורית.

את המסמך גיבשנו בתהליך של שיח ציבורי בו השתתפו תושבי ותושבות העיר מגילאים, שכונות, עדות ועיסוקים שונים, ביניהם: אזרחים מהשורה, פעילי חינוך, פעילים חברתיים, פנסיונרים, נציגים מבתי עסק, עובדי ציבור ועוד. בדיונים השונים עלו צרכים ורצונות, ורעיונות לשיפור תחומי חיינו בעיר. מתוכם גיבשנו עקרונות המשותפים לכולם. במסמך זה אנו רוצים לבטא את העמידה מאחורי עקרונות אלו, והבטחת יישומם בפועל בכהונת מועצת העיר הבאה ובשנים הבאות בכלל. עקרונות להם יהיו מחויבים תושבי העיר ונציגי הציבור כאחד.

אנו שואפים לקיים שיתוף פעולה בין הגורמים השונים החתומים על האמנה ליישום עקרונותיה וקוראים לשיתופי פעולה בין אזרחים וגופים פעילים בעיר לבין נבחרי הציבור למען יישום עקרונות האמנה.

תגובות לדף