חיפוש

מטרות מרכז קיימות 2014
יצירת מודעות ציבורית לקיימות בקרב הציבור הרחב ומקבלי החלטות

  • הקמת ועדת איכות הסביבה ברשות.
  • הפעלת תכנית "קולנוע קיימות"

קידום הקיימות בשכונות העיר

  • שותפות במינהלות השכונתיות
  • גינות קהילתיות
  • עידוד הפרדה, מיחזור ושימוש חוזר
  • הכשרת פעילים בתחומי סביבה.

חיזוק ועידוד חינוך לקיימות בכל מסגרות החינוך בעיר

  • סיוע לבתי ספר בהסמכה כבי"ס ירוק
  • עידוד פרויקטים של איכות סביבה בחינוך הבלתי פורמאלי

קידום כלכלה מקומית מקיימת – תמיכה וסיוע לעסקים מקומיים.

  • פרויקט התחדשות המרכז המסחרי הישן
  • תמיכה בפורום בעלי עסקים מקומיים.
תגובות לדף