חיפוש

דבר מנהלת מיזם "דרך הנגב" ראש השנה 2014
מיזם "דרך הנגב" מסיים שנת פעילות ראשונה!
הרעיון לפיתוח המיזם עלה במרכז נתיבים במטרה לסייע לצעירים
להשתלב בתעסוקה התואמת את כישוריהם ולצמצם את תופעת
ההגירה השלילית מהאזור.

בהתבססות על התפתחות מואצת בנתיבי תחבורה המקשרים את
תושבי האזור לאזורי תעסוקה מרוחקים יותר המיזם יסייע לתושבי
שדרות-אופקים-נתיבות לרכוש השכלה מתאימה לדרישות שוק
העבודה ולהשתלב במשרות התואמות את כישוריהם באזור.

בתכנון המיידי להוציא לפועל מיפוי רחב של הזדמנויות תעסוקתיות
לצעירים בטווח של 40 ק"מ בכדי לאפשר ייעוצי קריירה המתאימים
לדרישות שוק העבודה ומאפשרים לצעירים לרכוש הכשרה בהתאם
למגמות עתידיות של התפתחות ענפים שונים בתעשייה וחברות
שעתידות להגיע לאזור.

כיום כבר הוקם ופועל בשדרות שולחן רוחב לתעסוקה ופיתוח כלכלי
ובו שותפים נציגי הרשות, נציגי מרכז הצעירים, שירות התעסוקה,
נציגי מוסדות הכשרה ומנהלי תוכניות לקידום תעסוקתי בקרב
אוכלוסיות שונות. פעילות הצוות בשדרות מתמקדת במיפוי חסמים
של קהלי יעד שונים (אקדמאים, נשים, עולים ובעלי מוגבלויות)
בכניסה לשוק העבודה ומציאת פתרונות מבוססי הכשרה לקידום
צעירים אלה.

בעתיד הקרוב יוקמו שולחנות עגולים בהובלה של מרכזי צעירים
בנתיבות ואופקים ויהוו יחד יחידת כוח לקידום מדיניות תעסוקה
אזורית ושיפור מפת ההזדמנויות לצעירים באזור.

במהלך שנת ההקמה שקדתי על חיבור המיזם למהלכים אזוריים
גדולים של כלל הנגב ולמשרדי ממשלה רלוונטיים ואני גאה להוביל
מיזם הפועל לקידום איכות החיים התעסוקתיים של צעירים תושבי
הנגב המערבי ואף מאפשר לצעירים נוספים להשתקע ולבנות את
חייהם בנגב.

שתהיה לנו שנה של הצלחה ושגשוג,
ניגאר מכטייב-כהן
תגובות לדף