חיפוש

קרן מלגות עירונית - דף מידע למועמד

שימו לב: כרגע לא ניתן להגיש מועמדות, המערכת תיפתח להגשת מועמדות ב 3/9/2014

תנאי סף לקבלת המלגה:

·        מועמד שהינו תושב שדרות, למעלה משנה ומרכז חייו בשדרות.

·        ללומדים בשנת תשע"ה במסגרת לימודים לתואר, הנדסאים, מכינות, קורסים מקצועיים, וקורסי הכנה (פסיכומטרי).

·        מילוי טופס מועמדות וצירוף אישורים מתאימים כנדרש בטופס.

 

מידע נוסף:

·        המלגה תועבר ישירות למוסד הלימודים לצורך תשלום שכר הלימוד.

·        קבלת המלגה מותנית בהתנדבות בקהילה בהיקף 60 שעות שנתיות.

·        ועדת המלגות העירונית, תדון בכל הבקשות. בסמכות הועדה לתת עדיפות למועמדים שאינם מקבלים מלגות אחרות / מימון ממקורות אחרים, או למועמדים מרקע סוציו אקונומי נמוך.

·        מועמד שיימצא זכאי, יידרש להציג אישור לימודים עדכני.

 

מועד אחרון להגשת הבקשה:       20/10/2014

במידת הצורך, המועמד יתבקש להוסיף פרטים נוספים ולצרף אישורים מתאימים בהמשך.

למילוי טופס הגשת מועמדות לחצ/י כאן

 

תגובות לדף